preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Trstenik" Split

NATJEČAJI

Tajnik -1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 18. 12. 2018. 10:51

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

 

Split, 17. prosinca 2018. g.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: utorak 18. prosinca 2018.g.
______________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.tajnik -1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18.

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji HZZ-a.

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a., osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                             RAVNATELJICA

                                                              Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj povijesti -1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 18. 12. 2018. 10:48

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

 

Split, 17. prosinca 2018. g.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: utorak 18. prosinca 2018.g.
______________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.učitelj povijesti -1 izvršitelj/ica,, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01).

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji HZZ-a.

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a., osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                      RAVNATELJICA

                                                                       Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj prirode, biologije i kemije -1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 18. 12. 2018. 10:47

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

 

Split, 17. prosinca 2018. g.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: utorak 18. prosinca 2018.g.
______________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.učitelj prirode, biologije i kemije -1 izvršitelj/ica,, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01).

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji HZZ-a.

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a., osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                            RAVNATELJICA

                                                             Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj razredne nastave -2 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 18. 12. 2018. 10:24

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

 

Split, 17. prosinca 2018. g.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: utorak 18. prosinca 2018.g.
______________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.učitelj razredne nastave -2 izvršitelj/ica,, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01).

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji HZZ-a.

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a., osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                         RAVNATELJICA

                                                        Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 3. 12. 2018. 14:51

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“- Split                                                                        Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-02/18-01/57

Urbroj: 2181-61-01-18-1

Split, 03.12.2018.

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: utorak 04.12.2018.
________________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.stručni suradnik edukacijski rehabilitator -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

 

                                                                  RAVNATELJICA  

                                                                   Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

Autor: Neven Silić, 23. 10. 2018. 12:11

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“

Dinka Šimunovića 22, Split

Klasa: 602-02/18-01/195

Urbroj: 2181-61-01-18-1

Split, 23. listopada 2018.g.

Poziv kandidatima na testiranje

vezan uz objavljeni natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva škole na puno neodređeno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen na web stranici Osnovne škole „Trstenik“ 28. rujna 2018.g. i web stranici HZZ-a Split 28. rujna 2018.g.

Testiranje kandidata prijavljenih na navedeni oglas, a koji ispunjavaju uvjete te su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu za prijam na radno mjesto provesti će se usmeno, tj. razgovorom iz domene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) u petak 26. listopada 2018.g u 8. 00 sati u Osnovnoj školi „Trstenik“, Dinka Šimunovića 22 Split.

Tajnik škole će abecednim redom pročitati kandidate koji udovoljavaju uvjetima natječaja za gore navedeno radno mjesto te će istim redoslijedom pojedinačno pristupati testiranju.

Kandidati će biti podijeljeni u tri (3) grupe prema početnim slovima prezimena i to:

 1. grupa od slova B do G u 8. 00 sati
 2. grupa od slova I do P u 9. 15 sati
 3. grupa od slova R do V u 10. 50 sati

Kandidati su dužni prilikom testiranja dati na uvid osobnu iskaznicu kako bi se utvrdio identitet istih.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu.                                                                                                                                                                                                                             Neven Silić, tajnik

 

 [više]

Učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom (40/40) na određeno vrijeme

Autor: Administrator , 5. 10. 2018. 17:58

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-03/18-01/150

Urbroj: 2181-61-01-18-1

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                   RAVNATELJICA

                                                                               Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Voditelj računovodstva - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 28. 9. 2018. 08:57

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-02/18-01/33

Urbroj: 2181-61-01-18-1

 

Split, 27. rujna 2018. g.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: petak 28. rujna 2018.g.
______________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
1.Voditelj računovodstva -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Za kandidate koji udovoljavaju uvjetima natječaja provest će se testiranje.

Obavijest o datumu testiranja bit će objavljena na oglasnoj ploči Škole i na službenoj web stranici Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                              RAVNATELJICA

                                                                                  Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj matematike i informatike - 2 izvršitelj/ice s nepunim radnim vremenom (36/40) na određeno vrijeme

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 28. 9. 2018. 08:52

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-03/18-01/138

Urbroj: 2181-61-01-18-1

 

Split, 27.09.2018.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: petak 28.09.2018.
______________________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN.  87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13,152/14,7/17,68/18) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica matematike i informatike -2 izvršitelj/ica, s nepunim radnim
vremenom (36/40) na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnika.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                              RAVNATELJICA

                                                                                   Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom (40/40) na određeno vrijeme

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 28. 9. 2018. 08:44

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-03/18-01/139

Urbroj: 2181-61-01-18-1

 

Split, 27.09.2018.

 

Molimo Vas  da objavite dolje navedeni tekst natječaja na vašim mrežnim
stranicama
Dan objave natječaja: petak 28.09.2018.
______________________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                                                                                                RAVNATELJICA

                                                                            Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 23 sata tjedno (23/40), 1 izvršitelj (m/ž)

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 1. 8. 2018. 00:45

Osnovna škola "Trstenik"

Dinka Šimunovića 22

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Trstenik“ Split raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 23 sata tjedno (23/40), 1 izvršitelj (m/ž)

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2019. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (na natječaj se mogu javiti i osobe bez završene edukacije za pomoćnika u nastavi)

Kandidati koji nemaju završenu edukaciju za  pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni  pohađati program uvođenja u rad s učenicima s poteškoćama koji će biti organiziran tijekom kolovoza 2018. u organizaciji Grada Splita kako bi stekli odgovarajuću edukaciju prije početka školske godine 2018./2019.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III''.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole „Trstenik“ Dinka Šimunovića 22 Split.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                 Ravnatelj/ica                                                                                                     Antonela Petrić, dipl. uč.

 [više]

Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 19 sati tjedno (19/40), 1 izvršitelj (m/ž)

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 1. 8. 2018. 00:36

Osnovna škola "Trstenik"

Dinka Šimunovića 22

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Trstenik“ Split raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 19 sati tjedno (19/40), 1 izvršitelj (m/ž)

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2019. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (na natječaj se mogu javiti i osobe bez završene edukacije za pomoćnika u nastavi)

Kandidati koji nemaju završenu edukaciju za  pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni  pohađati program uvođenja u rad s učenicima s poteškoćama koji će biti organiziran tijekom kolovoza 2018. u organizaciji Grada Splita kako bi stekli odgovarajuću edukaciju prije početka školske godine 2018./2019.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III''.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole „Trstenik“ Dinka Šimunovića 22 Split.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                Ravnatelj/ica

                                                                                Antonela Petrić, dipl. uč. 

 [više]

Učitelj/ica predmetne nastave matematike i informatike - 2 izvršitelj/ice na određeno radno vrijeme

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 11. 4. 2018. 10:58

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                         

Dinka Šimunovića 22

Split, 10.04.2018.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN.  87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13,152/14,7/17.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica matematike i informatike -2 izvršitelj/ice, s nepunim radnim
vremenom (36/40) na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnika.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                               RAVNATELJICA

 

                                                               Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učitelj/ica razredne nastave-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 9. 3. 2018. 08:00

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

Split, 08.03.2018.g.

 

 

NATJEČAJ za
Učitelj/ica razredne nastave
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 09.03.2018.  do  17.03.2018.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   Filozofski fakultet,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

                                                  Ravnateljica
                                                  Antonela Petrić,dipl.uč.

 [više]

Učitelj/ica engleskog jezika-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Tonkica Maras Anđelković, 9. 3. 2018. 08:00

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

Split, 08.03.2018.g.

 

 

NATJEČAJ za
Učitelj/ica engleskog jezika
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 09.03.2018.  do  17.03.2018.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja: Filozofski fakultet,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

                                                        Ravnateljica
                                                        Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Razredna nastava

Autor: Ela Veža, 13. 2. 2018. 13:57

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                                                                           Dinka Šimunovića 22
Split, 12.02.2018.
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta
 
1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.
 
Uvjeti:  
Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)
Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.


                                     RAVNATELJICA
                                       Antonela Petrić,dipl.uč

 

 [više]

Računovođa-stručno osposobljavaljanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 13. 2. 2018. 13:54

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
 
NATJEČAJ
za računovođu
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 13.02.2018.  do  21.02.2018.
Broj traženih radnika :  1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:  Ekonomski fakultet, VSS  
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
U Splitu, 12.02.2018.  


                                        Ravnateljica
                                       Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Likovna kultura-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 13. 2. 2018. 13:49

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
Split, 12.02.2018.g.
NATJEČAJ za  Učitelj/ica likovne kulture
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 13.02.2018.  do  21.02.2018.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   Likovna akademija,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


                                    Ravnateljica
                                     Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Spremačica-nepuno radno vrijerme

Autor: Ela Veža, 24. 1. 2018. 18:37

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22

Split, 23.01.2018.

Dan objave natječaja: srijeda 24.01.2018.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.spremačica -1 izvršitelj/ica s nepunim radnim
vremenom (20/40) na određeno vrijeme, zamjena


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA
Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Učiteljica RN-stručno osposobljavanje

Autor: Ela Veža, 18. 1. 2018. 12:43

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ za
Učitelj/ica razredne nastave

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 18.01.2018.  do  26.01.2018.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ravnateljica:
  Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Natječaj za tajnik/ca

Autor: Ela Veža, 22. 12. 2017. 10:40

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22

Split, 21.12.2017.
Dan objave natječaja: petak 22.12.2017.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J  za popunu radnog mjesta

1.Tajnik/ica -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17). Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                          RAVNATELJICA                                                                                                 Antonela Petrić, dipl.uč

 [više]

Razredna nastava-određeno

Autor: Ela Veža, 5. 12. 2017. 09:47

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                        Dinka Šimunovića 22
Dan objave natječaja: utorak 05.12.2017.
___________________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.učitelj razredne nastave -2 izvršitelja/ice s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                          RAVNATELJICA
                                                                               Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Razredna nastava

Autor: Ela Veža, 16. 11. 2017. 11:37

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split 
Dinka Šimunovića 22
Split, 15.11.2017.

Dan objave natječaja: četvrtak 16.11.2017.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA
                                               Antonela Petrić, dipl. uč.

 [više]

Učitelj/ica prirode, biologije i kemije

Autor: Ela Veža, 16. 11. 2017. 11:35

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 15.11.2017.

Dan objave natječaja: četvrtak 16.11.2017.
________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica prirode, biologije i kemije -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme.

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

__________________________________________________________________

RAVNATELJICA
Antonela Petrić, dipl .uč.

 [više]

Stručno osposobljavanje povijest

Autor: Ela Veža, 6. 11. 2017. 11:18

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

Split, 02.11.2017.g.

NATJEČAJ za
Učitelj/ica povijesti
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 06.11.2017.  do  14.11.2017.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                                          Ravnateljica
                             Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Stručno osposobljavanje

Autor: Ela Veža, 30. 10. 2017. 17:37

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

Split, 30.10.2017.g.

NATJEČAJ za
Stručni suradnik pedagog
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 31.10.2017.  do  08.11.2017.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                  Ravnateljica
                                                                         Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Stručno osposobljavanje

Autor: Ela Veža, 30. 10. 2017. 17:33

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

Split, 30.10.2017.g.

 

NATJEČAJ za
učitelj/ica hrvatskog jezika
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 31.10.2017.  do  08.11.2017.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                  Ravnateljica
                                                                         Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Natječaj za učiteljicu razredne nastave

Autor: Ela Veža, 18. 10. 2017. 15:56

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“- Split 
Dinka Šimunovića 22

Split, 18.10.2017.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                          RAVNATELJICA                                                                                           Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Natječaj za učiteljicu razredne nastave

Autor: Ela Veža, 18. 10. 2017. 11:34

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split 
Dinka Šimunovića 22

Split, 17.10.2017.

 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti: 
Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)
Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.
 
RAVNATELJICA
       Antonela Petrić, dipl.uč
 [više]

Natječaj za učiteljicu razredne nastave

Autor: Ela Veža, 16. 10. 2017. 16:19

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split 
Dinka Šimunovića 22
Split, 16.10.2017.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.učitelj razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom (40/40) na određeno vrijeme, zamjena do povratka odsutne djelatnice.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                  RAVNATELJICA
Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Natječaj za Stručnog suradnika- socijalni pedagog

Autor: Ela Veža, 5. 10. 2017. 09:50

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)

Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje
N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

1.Stručni suradnik socijalni pedagog -1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim
vremenom (20/40) na neodređeno vrijeme.


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.
 

                                                                                                          RAVNATELJICA                                                                                              Antonela Petrić, dipl. uč 

 [više]

Povijest-stručno osposobljavanje uz rad

Autor: Ela Veža, 5. 9. 2017. 09:46

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
Split, 01.09.2017.g.
NATJEČAJ za
Učitelj/ica povijesti
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 05.09.2017.  do  13.09.2017.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Ravnateljica
    Antonela Petrić, dipl.uč.
 [više]

Javni natječaj za davanje na korištenje prostora škole

Autor: Ela Veža, 13. 4. 2017. 13:44

J A V N I    N A T J E Č A J za davanje na korištenje prostora škole:
    školska sportska dvorana površine oko  600 m2 na 5 sati tjedno.

OSNOVNA ŠKOLA TRSTENIK
Klasa: 602-02/17-01/35
Urbroj: 2181-61-01-17-1
Split,  13. 4. 2017.

Na  temelju članka 9.  Pravilnika o davanju na korištenje postora u objektima osnovnih škola čiji je osnivač  Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita broj 50/2016. od 7. 10. 2016. godine) i odluke Školskog odbora  Klasa:602-02/17-01/23 Urbroj:2181-61-01-17-1 od 15.3.2017. godine, Osnovna škola Trstenik Split objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje na korištenje prostora škole

I. PODACI O PROSTORU

Osnovna škola Trstenik, Dinka Šimunovića 22, 21 000 Split, daje na korištenje Školsku sportsku dvoranu površine oko  600  m2,  5 sati tjedno. Visina naknade za korištenje prostora ne može biti niža od 200 kuna po satu.

Dvorana se daje na korištenje za sportske aktivnosti: odbojku, košarku, gimnastiku, borilačke sportove i rukomet.

Dvorana se daje na korištenje radnim danima ( ponedjeljak, utorak, srijeda četvrtak i petak) od 19,30 do 20,30 sata.

Prijavitelj  je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja.

II.VRIJEME NA KOJE SE PROSTOR DAJE NA KORIŠTENJE

Prostor se daje na  korištenje u periodu od  1. rujna 2017.godine  do 31. kolovoza  2019. godine, osim u vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora za učenike.

III.UVJETI ZA PRIJAVU

Gore navedeni prostor daje se na korištenje udrugama, ustanovama i pravnim osobama za obavljanje  odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih, sportskih i tehničkih aktivnosti te drugih poslova i djelatnosti   uz uvjet:

1. da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar,
2. da imaju sjedište na području Grada Splita
3. da su upisani u Registar neprofitnih organizacija  pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te da vode transparentno financijko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4. nemaju  dugovanja s osnove plaćanja dopinosa i poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada Splita,
5. imaju organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
6. da se potiv udruge, onosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge (pravne osobe) ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje definirane člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilina i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine broj 26./2015.)
7. prijava na natječaj mora sadržavati sve tražene podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom
8. uredno su popunili sve obveze temeljem ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora sa školom.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na natječaj mora sadržavati:                                
1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra,
2. izvadak iz Registra neprofitnih organizacija ,
3. presliku važećeg  statuta udruge sa svim  izmjenama i dopunama,
4. ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Splita,
5. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava , a koja nije starija od 30 dana od dana objave natječaja,
6. popis zaposlenih osoba  ( na određeno i neodređeno vrijeme)
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge (pravne osobe) ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od 60 dana od dana objave natječaja.

V. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj-korištenje školske sportske dvorane (za sportske aktivnosti) – Ne otvarati“ u roku od 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole.

Prijave se dostavljaju na adresu Škole: Osnovna škola „Trstenik“, Dinka Šimunovića 22, 21000 Split.

VI.UPUTE ZA PRIJAVITELJE, KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE
Kriteriji i mjerila za bodovanje prijava pristiglih na natječaju su:  

1.  Godine aktivnog djelovanja podnositelja prijave
- za svaku godinu aktivnog djelovanja ......................................1 bod
2.  Broj zaposlenika  ( na neodređeno vrijeme)
-  do 2 ...................................................................................1 bod
-  od 3 do 5.............................................................................3 boda
-  od 6 do 10.......................................................................... 5 bodova
-  više od 10.......................................................................... 7 bodova

3. Broj članova udruge i /ili volontera
-  do 5 .................................................................................. 1 bod
-  od 6 do 10 ........................................................................  3 boda
-  od 11 do 20........................................................................ 5 bodova
-  od 21 do 30 ...................................................................... 7 bodova
-  više od 30 ........................................................................ 9 bodova

4.  Neposredan rad s korisnicima usluga
-  rad s korisničkim skupinama do 5 korisnika................................. 1 bod
-  rad s korisničkim skupinama od 6 do 10 korisnika .................... 3 boda
-  rad s korisničkim skupinama od 11 do 20 korisnika ..................5 bodova
-  rad s korisničkim skupinama od 21  do 40 korisnika.................7 bodova
-  rad s korisničkim skupinama iznad 40 korisnika.....................10 bodova

5. Ostvarena priznanja, uspjesi, nagrade i sl.
-  državna ........................................................................8 bodova
-  Grada Splita................................................................ ...4 boda
-  strukovna ...................................................................... 2 boda

6.  Prethodno korištenje postora
-  Prethodno uredno korištenje istog prostora u osnovnoj školi (uredno izvršavanje ugovornih obveza temeljem ranijih ugovora)............................................. ....................... 3 boda

7. Neposredna uključenost učenika škole u planirane aktivnosti
- učenici škole u velikoj mjeri će biti uključeni u planirane  aktivnosti... 2 boda
- korisničku skupinu čine isključivo učenici škole....................... .8 bodova

Ukoliko je prijavu za korištenje prostora podnijela pravna osoba kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda. Bodovi ostvareni prema gore navedenim kriterijima i mjerilima se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja zahtjeva Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje utvrđuje prijedlog liste za dodjelu prostora na korištenje na određeno vremensko razdoblje. Ako dva ili više  podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova prednost na listi ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. Neposredan rad s korisnicima usluga,
2. Neposredna uključenost učenika škole u planirane  aktivnosti.
Isti prostor može se dati na korištenje većem broju korisnika u različitim terminima.

VII.  UPUTE O PRAVU PRIGOVORA 
Podnositelj prijave kojem nije odobreno korištenje postora na određeno vremensko razdoblje ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje o statusu pojedine  prijave. Prigovor se može podnijeti isključivo na bodovanje nekog kriterija, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za prigovore. Prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka. Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

VIII.  OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA
Na temelju konačne liste prema kriterijima i mjerilima iz točke VI. Natječaja ravnatelj škole sklapa ugovor o korištenju prostora s korisnicima prostora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovor se sklapa u pisanom obliku najkasnije 30 dana od dana donošenja konačne liste za dodjelu na korištenje prostora škole na određeno vremensko razdoblje.

IX. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Osnovne škole Trstenik odnosno objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu "24 sata".


Osnovna škola Trstenik  Split

 

 

 

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-učitelj/ica povijesti

Autor: Ela Veža, 6. 3. 2017. 09:56

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
Split, 03.03.2017.g.


NATJEČAJ za
Učitelj/ica povijesti
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 06.03.2017.  do  14.03.2017.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa


                                    Ravnateljica
                                     Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Učitelj/ica likovne kulture )

Autor: Ela Veža, 27. 2. 2017. 11:12

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
Split, 27.02.2017.g.
NATJEČAJ za
Učitelj/ica likovne kulture
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 28.02.2017. do  08.03.2017.
Broj traženih radnika :  1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   Likovna akademija,  VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 

Ravnateljica
  Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Natječaji Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ela Veža, 12. 10. 2016. 20:12

U prilogu donosimo najnovije natječaje OŠ Trstenik:

Matematika
Stručni suradnik
Talijanski jezik
Engleski jezik
Engleski i talijanski jezik
Biologija/kemija
 

 

 [više]

Razredna nastava- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 20. 9. 2016. 16:33

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za
Učitelj/ica razredne nastave
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 21.09.2016.  do  29.09.2016.
Broj traženih radnika :  3
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Splitu, 20.09.2016.

                                                                                                                      Ravnateljica 
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Engleski jezik-Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 20. 9. 2016. 16:30

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
Split, 20.09.2016.g.

NATJEČAJ za
 Učitelj/ica engleskog jezika
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 21.09.2016.  do  29.09.2016.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                                          Ravnateljica     
   Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Pomoćnik u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ela Veža, 25. 8. 2016. 10:30

Osnovna škola „Trstenik“  
Dinka Šimunovića 22
21 000 Split
KLASA:112-03/16-01/50
URBROJ:2181-61-01-16-1
Split, 25.08.2016.g.

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola „Trstenik“, Split raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 30 sati tjedno (30/40), 1  izvršitelj (m/ž)

UVJETI:
Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2017. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje II“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
- presliku domovnice,
- uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole „Trstenik“, Dinka Šimunovića 22, Split

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.


Ravnatelj/ica
 Antonela Petrić, dipl. uč.

 [više]

Natječaj za učitelja/icu matematike

Autor: Ela Veža, 9. 5. 2016. 17:37

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Klasa: 112-02/16-01/1
Urbroj:2181-61-01-16-1

Split, 09.05.2016.
Dan objave natječaja: utorak 10.05.2016.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 152/14.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje


N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

1.Učitelja matematike -1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom (25/40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Uz prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis
 • dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 

 [više]

Učitelj/ica matematike

Autor: Ela Veža, 25. 4. 2016. 16:31

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 25.04.2016.
Dan objave natječaja: utorak 26.04.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 152/14.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.Učitelja matematike -1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom (25/40 sati tjedno) na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika.

Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Uz prijavu na natječaj priložiti:
-životopis
-dokaz o vrsti i razini obrazovanja
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   

RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnos-engleski jezik

Autor: Ela Veža, 9. 3. 2016. 11:42

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ za
      Učitelj/ica engleskog jezika
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 09.03.2015.  do  17.03.2015.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 08.03.2015.
Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 

 [više]

Učitelj/ica hrvatskog jezika-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 10. 2. 2016. 12:32

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 9.02.2016.
Dan objave natječaja: srijeda 10.02.2016.

NATJEČAJ za 
Učitelj/ica hrvatskog jezika
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 10.02.2016. do 18.02.2016.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF, VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog sposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 09.02.2016.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Učitelj/ica TZK-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 10. 2. 2016. 12:28

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 9.02.2016.
Dan objave natječaja: srijeda 10.02.2016.

NATJEČAJ za 
Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 10.02.2016. do 18.02.2016.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja: KIF, VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog sposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 09.02.2016.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Autor: Administrator , 24. 12. 2015. 13:41

Tekst natječaja:

/upload/os-trstenik-st/images/newsimg/1260/File/NATJE%C4%8CAJ%20RAVNATELJ%202015-2016-1.docx

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-pedagog

Autor: Ela Veža, 30. 11. 2015. 10:07

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za

Pedagoga
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 01.12.2015.  do  08.12.2015.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 30.11.2015.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-učitelj/ica hrvatskoga jezika

Autor: Administrator , 15. 10. 2015. 15:13

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 15.10.2015.
Dan objave natječaja: petak 16.10.2015.

NATJEČAJ za

Učitelj/ica hrvatskog jezika
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 16.10.2015. do 23.10.2015.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF, VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 15.10.2015.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Učitelj/ica matematike

Autor: Administrator , 15. 10. 2015. 15:09

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 15.10.2015.
Dan objave natječaja: petak 16.10.2015.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 152/14.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.Učitelja matematike -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka na rad radnika s bolovanja.

Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Uz prijavu na natječaj priložiti:
-životopis
-molbu
-dokaz o vrsti i razini obrazovanja
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.                                                                                                 

RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 

 [više]

Učitelj/ica hrvatskoga jezika

Autor: Administrator , 15. 10. 2015. 15:06

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split                                                                      Dinka Šimunovića 22

Klasa: 112-03/15-01/5
Urbroj: 2181-61-01-15-1

Split, 15.10.2015.

Dan objave natječaja: petak 16.10.2015.
______________________________________________________________________
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13,152/14.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica hrvatskog jezika -1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim
vremenom (11/40) na neodređeno vrijeme.


Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu na natječaj priložiti:

 • Životopis
 • molbu
 • dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                          RAVNATELJICA
                                                                       Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

Tajnik-puno određeno vrijeme

Autor: Administrator , 15. 10. 2015. 15:02

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22

Split, 15.10.2015.
Dan objave natječaja: petak 16.10.2015.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 152/14.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.Tajnika -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka na rad radnika s bolovanja.

Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13,152/14)

Uz prijavu na natječaj priložiti:
-životopis
-molbu
-dokaz o vrsti i razini obrazovanja
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                  

RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 

 [više]

Računovođa-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 23. 4. 2015. 13:39

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“

SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za

Računovođu

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 24.04.2015.  do  02.05.2015.
Broj traženih radnika :  1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   Ekonomski fakultet, Stručni specijalist ekonomije- smjer računovodstvo.
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Splitu, 23.04.2015.

Ravnateljica

Antonela Petrić

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-učitelj/ica razredne nastave

Autor: Ela Veža, 21. 4. 2015. 14:16

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22
NATJEČAJ

za
Učitelj/ica razredne nastave

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 22.04.2015.  do  30.04.2015.
Broj traženih radnika :  2
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Splitu, 21.04.2015.
Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Učitelj/ica hrvatskog jezika-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 14. 4. 2015. 09:16

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22
Split, 13.04.2015.
Dan objave natječaja: utorak 14.04.2015.

NATJEČAJ za 
Učitelj/ica hrvatskog jezika
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 14.04.2015. do 22.04.2015.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF, VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog sposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 13.04.2015.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Učitelj/ica tjelesne kulture Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 13. 2. 2015. 09:52

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za

      Učitelj/ica tjelesne kulture
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 13.02.2015.  do  21.02.2015.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   KFS,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 12.02.2015.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (povijest i engleski jezik) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ela Veža, 10. 2. 2015. 09:47

 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1) Učitelj/ica engleskog jezika
2) Učitelj/ica povijesti

Oglasi su u privitku.

 

 [više]

Učitelj/ica talijanskog jezika

Autor: Ela Veža, 23. 12. 2014. 15:44

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22

Split, 23.12.2014.
Dan objave natječaja: srijeda 24.12.2014.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 126/12. i 94/13.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica talijanskog jezika -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka na rad radnice s bolovanja.

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13)
Uz prijavu na natječaj priložiti:
-          životopis
-          dokaz o vrsti i razini obrazovanja
-          domovnicu
-          uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 

 [više]

Učitelj/ica razredne nastave

Autor: Ela Veža, 23. 12. 2014. 15:41

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“-Split
Dinka Šimunovića 22

Split, 23.12.2014.
Dan objave natječaja: srijeda 24.12.2014.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi
(NN. 126/12. i 94/13.) Osnovna škola „Trstenik" - Split raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica razredne nastave -1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka na rad radnice s bolovanja.

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12,94/13)
Uz prijavu na natječaj priložiti:
-          životopis
-          dokaz o vrsti i razini obrazovanja
-          domovnicu
-          uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune, nepravovremene i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

 

RAVNATELJICA 
 Antonela Petrić,dipl.uč

 [više]

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ela Veža, 24. 11. 2014. 17:59

Svi zainteresirani  svoje ponude mogu dostaviti do 1. prosinca 2014. Vrijeme otvaranja ponuda je četvtrat, 4. prosinca 2014. u 17:45 u OŠ Trstenik Dinka Šimunovića 22. 

Poziv je u prilogu.

 [više]

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Ela Veža, 10. 10. 2014. 14:50

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“

SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za

·         Učitelj/ica razredne nastave
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 13.10.2014.  do  21.10.2014.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 10.10.2014.

Ravnateljica
Antonela Petrić, dipl.uč.

 

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“
SPLIT, Dinka Šimunovića 22

NATJEČAJ
za

·         Pedagoga
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Natječaj vrijedi od 13.10.2014.  do  21.10.2014.
Broj traženih radnika :   1
Potrebna znanja i razina  formalnog obrazovanja:   FF,   VSS
Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Splitu, 10.10.2014.

 

Ravnateljica
 Antonela Petrić, dipl.uč.

 [više]

Natječaji

Autor: Ela Veža, 11. 10. 2011. 16:10

Na ovom mjestu ubuduće možete pronaći natječaje za popunjavanje radnih mjesta u OŠ Trstenik.

 [više]

Prva vijest

Autor: Administrator , 17. 9. 2006.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 RED BUTTON

 

Zbor učenika

Izvedba "Ježića" na kanalu YouTube

E dnevnik za učitelje

IZBOR UDŽBENIKA

U priloženom dokumentu možete pronaći udžbenike koje će učenici OŠ 

Trstenik koristiti u narednom periodu.

Oracle Academy

OŠ Trstenik - Oracle Academy

SafetyNet

ISE ŠKOLA

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Mediji o Nama
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži

 

 

 

    Edu.hr    

 

Novosti iz Carneta
21.12.2018. 12:24
Potpisan Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla
U četvrtak, 20. prosinca 2018. godine potpisan je Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT).  

07.12.2018. 15:30
Održan Strateški forum o digitalnom sazrijevanju škola
U organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održan je Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola". Na Forumu su uz pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja, prof. Lidiju Kralj sudjelovali i Ádám Horváth iz mađarskog Centra za digitalnu pedagogiju i metodologiju i Borut Čampelj iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta u Sloveniji.

Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
CMS za škole logo
Osnovna škola "Trstenik" Split / Dinka Šimunovića 22, HR-21000 Split / os-trstenik-st.skole.hr / ured@os-trstenik-st.skole.hr
preskoči na navigaciju